ELECENT OY LAATUJÄRJESTELMÄ

"Toimintamme perustuu joustavaan ja tehokkaaseen asioiden hoitoon. Luovutamme rakennushankkeet asiakkaille virheettöminä ja aikataulussaan sekä vastaamme takuuehtojen mukaisesti rakennuksen teknisestä toimivuudesta.
Suoritamme perinteiset sähkötyöt omalla työvoimalla oman työnjohdon ohjauksessa. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta ja sen kehittämisestä."
Sähköturvallisuuslaatujärjestelmämme tarkoituksena ja tavoitteena on tarjota sellaisia tuotteita ja palveluja, jotka sekä tyydyttävät asiakkaan tarpeet että täyttävät heidän odotuksensa.

Sähköturvallisuuslaatujärjestelmämme tavoitteena on:

• Saada projektit paremmin suunnitelluiksi ja järjestelmällisemmin hoidetuiksi
• Parantaa työn laatua, tehostaa työskentelyä ja pienentää takuukorjausten kustannuksia
• Luovuttaa kohteet asiakkaalle virheettöminä ja aikataulun mukaisesti
• Parantaa työmotivaatiota, itseluottamusta sekä sitoutumista yrityksen yhteisiin tavoitteisiin
• Aikaansaada tyytyväisiä asiakkaita, jotka arvostavat laatua, aikataulujen pitävyyttä ja parempaa palvelua sekä ammattitaitoa
• Varmistaa jatkuvan koulutuksen kautta henkilöstön pätevyys ja osaaminen tehtäviinsä
• Varmistaa suunnittelijoiden, alaurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kyky toimittaa virheettömiä tuotteita tai palveluita sopimuksen mukaisesti
• Hoitaa kaikki takuuasioihin liittyvät korjaukset ja puutteet välittömästi niiden ilmettyä

Ammattitaito, tehokkuus, töiden sujuvuus, kilpailukyky ja luotettavuus muodostavat laatupolitiikkamme perusteet.

Laatustrategiamme perustana ovat seuraavat seikat:

• Yrityksemme on markkina-alueellamme tunnettu siitä, että työkohteet tulevat kerralla kuntoon
• Yrityksessämme on ammattitaitoinen, asiantunteva, motivoitunut laatujärjestelmän sisäistänyt henkilökunta
• Kaikilla työntekijöillämme on voimassa olevat työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus- ja tulityökortit, sekä hygieniapassit puhdas- että jätevesipuolelle
• Yrityksemme on tehokas ja asiantunteva yhteistyökumppani, johon sekä asiakkaat että yhteistyöyritykset luottavat

Laatujärjestelmä Pdf tulosteena